Tekeningenkeur

Tekeningkeur van e-schema’s en stuurwerken.

Regelgeving

Onderzoeken t.b.v. certificaatvernieuwing voor de binnenvaart worden getoetst aan Es-Trin2019 en Binnenvaartwet

Expertise

  • Inspecties aan electrische installaties
  • Geluidsmetingen ( ES-Trin binnenvaart)
  • Proefvaren bij vernieuwing stuurwerken
  • Inbouwverklaring bij hermotorisering
  • Derden onderzoek rechtbanken
  • Mediatie bij geschillen
  • Onafhankelijk expert LDM (politieacademie)
  • Ongevalsonderzoek bij brand, aanvaring, uitval stuurwerk, enz
  • Failure Mode Effect Analysis (FMEA) wanneer geen wetgeving voorhanden is en bij toepassing van Lithium-ion accu’s
  • Nieuwbouw en verbouw begeleiding